Mariusz Czyżowski, Sny, choroby,

Biblioteka Pisma Literacko-Artystycznego Studium – tom 3,

Wydawca: Studium Literacko-Artystyczne przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków 1997r.

 

Redaktor tomu: Roman Honet

2021 - Mariusz Czyżowski

Realizacja: Biznes Help