Mariusz Czyżowski – ur. w Dębicy. Ukończył Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Literacko-Artystyczne Wydziału Polonistyki UJ. Studiował też reżyserię w Krakowskiej Szkole Filmu. Od 1996 r. redaktor naczelny pisma literackiego Studium. W 2009 r. wydawanie pisma zostało zawieszone, ale w 2015 r. planowane jest wznowienie jego wydawania. W 1997 r. opublikował tomik poetycki Sny, choroby, a w 2002 r., wspólnie z Romanem Honetem, Antologię nowej poezji polskiej. W 2015 r. ma się ukazać album fotograficzny metamorphosis. Mieszka w Krakowie. 

2019 - Mariusz Czyżowski

Realizacja: Biznes Help